Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer

Vol. 4 (2018): Nanofabrication

Review articles

Bio-surface engineering with DNA scaffolds for theranostic applications

Xiwei Wang, Wei Lai, Tiantian Man, Xiangmeng Qu, Li Li, Arun Richard Chandrasekaran, Hao Pei
The article was first published on May 17, 2018
 • 38 53

 • Review articles

  Functional Nanofibers with Multiscale Structure by Electrospinning

  Ran Chen, Junfeng Liu, Dong Chen
  The article was first published on May 30, 2018
 • 40 58

 • Mini-Review Article

  Recent Advances in Novel DNA Guiding Nanofabrication and Nanotechnology

  Zhiguang Suo, Jingqi Chen, Ziheng Hu, Yihao Liu, Feifei Xing, Lingyan Feng
  The article was first published on Nov 21, 2021
 • 40 31