Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer

Vol. 1 No. 1 (2022): Human Brain

Editorial Highlights

Highlights in the Inaugural Issue of Human Brain

Chao Ma, Yi-Cheng Zhu
The article was first published on Oct 25, 2022
 • 94 25

 • Original Research Articles

  Characterization of a new set of monoclonal β-amyloid antibodies

  Huan-Yu Che, Jia-Qi Ai, Chen Yang, Xiao-Lu Cai, Yan Wang, Juan Jiang, Qi-Lei Zhang, Tian Tu, Ewen Tu, Chong Che, Xiao-Xin Yan
  The article was first published on Oct 17, 2022
 • 125 66

 • Review Articles

  Advances in human brain proteomics analysis of neurodegenerative diseases

  Yashuang Chen, Xia Wang, Benhong Xu
  The article was first published on Sep 27, 2022
 • 231 47

 • Review Articles

  Human Brain Banking as a Convergence Platform of Neuroscience and Neuropsychiatric Research

  Fan Liu, Xiang-Sha Yin, Cong Cong, Yuanzhuo Wang, Chao Ma
  The article was first published on Oct 24, 2022
 • 126 35

 • Review Articles

  Brain pathological changes from population-based studies

  Yuan Cao, Mei-Ying Huang, Mei-Jun Shu, Yi-Cheng Zhu
  The article was first published on Nov 3, 2022
 • 80 24

 • Review Articles

  Microglia Heterogeneity: A Single-cell Concerto

  Leilei Wang, Haoran Wu, Shanshan Zhang, Dingxian He, Yi Chen , Jingxin Xue, Linya You, Qiong Liu, Wensheng Li
  The article was first published on Jul 12, 2022
 • 131 19

 • Research Protocols

  Standardized Operational Protocol for the China Human Brain Bank Consortium

  Wang Xue, Wu Juanli, Wang Naili, Zhang Di, Chen Zhen, Zhang Hanlin, Zhu Keqing, Bao Aimin, Zhang Jing, Shen Yi, Qian Xiaojing, Qiu Wenying
  The article was first published on Oct 24, 2022
 • 90 33

 • Prospective

  A New Era of Human Brain Research

  Jizong Zhao
  The article was first published on Sep 19, 2022
 • 150 27