Xue, Wang, Wu Juanli, Wang Naili, Zhang Di, Chen Zhen, Zhang Hanlin, Zhu Keqing, Bao Aimin, Zhang Jing, Shen Yi, Qian Xiaojing, and Qiu Wenying. “Standardized Operational Protocol for the China Human Brain Bank Consortium”. Human Brain 1, no. 1 (October 24, 2022): 92–106. Accessed January 31, 2023. https://eaapublishing.org/journals/index.php/hb/article/view/209.