Che, Huan-Yu, Jia-Qi Ai, Chen Yang, Xiao-Lu Cai, Yan Wang, Juan Jiang, Qi-Lei Zhang, Tian Tu, Ewen Tu, Chong Che, and Xiao-Xin Yan. “Characterization of a New Set of Monoclonal β-Amyloid Antibodies”. Human Brain 1, no. 1 (October 17, 2022): 3–20. Accessed January 31, 2023. https://eaapublishing.org/journals/index.php/hb/article/view/206.