Xue, W., W. . Juanli, W. Naili, Z. Di, C. Zhen, Z. Hanlin, Z. Keqing, B. Aimin, Z. Jing, S. Yi, Q. Xiaojing, and Q. Wenying. “Standardized Operational Protocol for the China Human Brain Bank Consortium”. Human Brain, vol. 1, no. 1, Oct. 2022, pp. 92–106, doi:10.37819/hb.001.001.0209.