Xing, Lida, Kecheng Niu, Lijun Zhang, Tzu-Ruei Yang, Jianping Zhang, W. Scott Persons IV, Anthony Romilio, Yuhui Zhuang, and Hao Ran. 2020. “Dinosaur Eggs Associated With Crustacean Trace Fossils from the Upper Cretaceous of Jiangxi, China: Evidence for Foraging Behavior?”. Biosis: Biological Systems 1 (2):54-59. https://doi.org/10.37819/biosis.001.002.0058.