Xing, Lida, Martin Lockley, Zhitao Wang, Jianjun Liu, W. Scott Persons IV, Bolin Tong, and Liu Chang. 2022. “Dinosaur Track from the Jurassic Xiahuayuan Formation of Northern China”. Biosis: Biological Systems 3 (1):e003. https://doi.org/10.37819/biosis.003.01.0168.